Super User

Super User

Everyone loves to spend time outside with friends and family but as the temperature begins to dip no one wants to stand out in the freezing cold. Ever thought of adding a fire pit to your landscape.

piątek, 19 luty 2021 17:25

Zaczynamy działania w Rejonie Sokalskim

Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii ruszyły prace na rzecz powstania nowych questów na terenie Ukrainy.

piątek, 19 luty 2021 15:55

Głosujemy na propozycje nowych questów

 

Wybierz spośród 23 pomysłów zgłoszonych przez Questowiczów!

W pierwszych dniach lutego przedstawicielki Klubu Seniora w Rożnowie przekazały wójtowi gminy Górdek n. Dunajcem projekt polityki senioranej do dalszych konsultacji.

czwartek, 16 styczeń 2020 09:07

Aktualności z lat 2017-2020

W związku z przebudową strony internetowej Fundacji Mapa Pasji, starsze aktualności związane z projektami realizowanymi w latach 2017-2020 są dostępne na stronie:

https://old.mapapasji.pl/aktualnosci

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do wypełnienia ankiety, która pomoże nam dostosować program warsztatów i aplikację rozwijającą kreatywność rodziców do ich potrzeb.

niedziela, 27 grudzień 2020 20:19

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt od Zespołu Fundacji Mapa Pasji

poniedziałek, 21 grudzień 2020 17:08

Nieudana płatność

Płatność nie powiodła się :(

Proszę sprawdzić, czy wszystkie dane do dokonania płatności (w szczególności numer karty płatnicznej, data jej ważności, kod CVV) zostały wpisane prawidłowo. Jeśli mimo prawidłowych danych płatność nie powiodła się, proszę skontaktować się ze swoim bankiem / wystawcą karty płatniczej.

czwartek, 17 grudzień 2020 20:22

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne, Lokalne Grupy Działania, samorządy, przedsiębiorstwa, biura podróży i nieformalne grupy mieszkańców, które chcą zmieniać świat wokół siebie na lepsze, czerpiąc inspirację z lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wiedzy i pasji mieszkańców.

Fundacja Mapa Pasji:
• pozyskuje fundusze na projekty własne i partnerskie ze środków krajowych, europejskich i innych;
• współpracuje przy realizacji projektów innych instytucji i organizacji jako partner lub podwykonawca (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej);
• realizuje zlecenia w ramach działalności gospodarczej.

 

W zakresie Questów - Wypraw Odkrywców oferujemy na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego:

 • prowadzenie warsztatów tworzenia questów dla młodzieży szkolnej, dorosłych, seniorów, wraz z dopracowaniem questów po warsztatach,
 • przygotowanie questów metodą ekspercką według wytycznych zamawiającego,
 • bezpłatne zamieszczenie gotowych questów na ogólnopolskim portalu www.questy.org.pl, w tym tworzenie podstron dla grup questów z jednego regionu,
 • zamieszczenie questów w ogólnopolskiej aplikacji mobilnej "Questy - Wyprawy Odkrywców" dostępnej bezpłatnie dla użytkowników systemu Android i iOS,
 • opracowanie graficzne i druk ulotek questów oraz dodatkowych materiałów promocyjnych (np. plakatów, ulotek informacyjnych),
 • przygotowanie i montaż skarbów questów (skrzynek z pieczęcią, opcjonalnie z szyfrem lub dodatkowym maskowaniem),
 • promocję questów m.in. na portalu www.questy.org.pl oraz na stronie Questy - Wyprawy Odkrywców na Facebooku (ponad 10 tys. fanów),
 • organizację różnego typu konkursów konkursów związanych z questami (np. fotograficznych, literackich) zachęcających do przemierzania questów,
 • organizację festynów, pikników, maratonów questowych w terenie,
 • tworzenie okolicznościowych odznak dla wybranych grup questów,
 • aktualizację i dopracowanie starszych questów,
 • okresową ewaluację questów w terenie i ich aktualizację oraz opiekę nad skarbami questów.

 

W zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oferujemy na terenie całej Polski:

 • przeprowadzenie warsztatów inwentaryzacji miejscowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z udziałem lokalnej społeczności - wzmacnianie lokalnej tożsamości,
 • dokumentowanie miejscowego dziedzictwa kulturowego w postaci wywiadów, reportaży literackich, fotografii, filmów (przy zaangażowaniu lokalnej społeczności lub metodą ekspercką),
 • przeprowadzenie kampanii promujących kulturę regionu, w tym tworzenie tematycznych portali internetowych, wydanie publikacji dokumentujących dziedzictwo itp.
 • przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących kultury regionu, przy zaangażowaniu zespołu wykwalifikowanych badaczy,
 • opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk materiałów promujących kulturę regionu, w tym ulotek, folderów, przewodników, map,
 • opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystycznych (w tym szlaków pieszych i rowerowych, szlaków dziedzictwa) bazujących na miejscowym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

 

W zakresie wspierania aktywności seniorów i rozwijania dialogu obywatelskiego oferujemy na terenie całej Polski:

 • prowadzenie warsztatów tworzenia gminnych rad seniorów i gminnych rad młodzieżowych (w tym opracowanie projektów statutów rad)
 • realizację spacerów badawczych z udziałem mieszkańców, by poprawić jakość przestrzeni publicznych i ich dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
 • projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych z udziałem mieszkańców, w formie warsztatów, spacerów terenowych, z użyciem makiety itp.
 • prowadzenie diagnozy potrzeb lokalnych (w tym badania ankietowe, wywiady fokusowe, analiza dokumentów, opracowanie i prezentacja raportu z wynikami)
 • prowadzenie konsultacji społecznych (w formie warsztatów, ankiet i in.) dotyczących tworzenia dokumentów strategicznych i planistycznych takich jak polityki senioralne, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju turystyki itp.
 • organizację wymiany doświadczeń (wizyty studialne, konferencje, seminaria) pomiędzy różnymi środowiskami z całej Polski, w szczególności dla seniorów i młodzieży
 • prowadzenie kampanii społecznych dotyczących dialogu obywatelskiego, potrzeb różnych grup mieszkańców.