Super User

Super User

Everyone loves to spend time outside with friends and family but as the temperature begins to dip no one wants to stand out in the freezing cold. Ever thought of adding a fire pit to your landscape.

środa, 16 grudzień 2020 16:44

Dziękujemy!

 

Dziękujemy, że nas wspierasz!

Dzięki Tobie, możemy rozwijać nasze działania.

Zobacz, jak dodajesz nam skrzydeł :)

Skaczemy 1000

 

Zespół Fundacji Mapa Pasji

środa, 16 grudzień 2020 16:33

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie przy ul. Stańczyka 12/4.
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a)   Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newsletter’a
 6. b)   Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. jeśli Pani/Pan bierze udział w naszym projekcie
 7. c)  Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. podczas rekrutacji
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 15. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
wtorek, 15 grudzień 2020 21:42

Wspieraj nas!

Podobają Ci się działania Fundacji Mapa Pasji? Wspieraj nas, byśmy mogli nadal je rozwijać!

Możesz użyć poniższego modułu płatności lub zrobić przelew. Liczy się każda złotówka!

 

Sprawdź regulamin płatności.

 

Możesz także wesprzeć nas, robiąc przelew bankowy:

 • nazwa: Fundacja Mapa Pasji
 • adres (opcjonalnie): ul. Stańczyka 12/4, 30-126 Kraków
 • tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
 • numer rachunku bankowego: 33 1750 0012 0000 0000 3534 9898
 • nazwa banku: BNP Paribas

Przy okazji przypominamy, że każdą kwotę wpłaconą przelewem na nasze konto bankowe z tytułem "darowizna na cele statutowe" możesz odliczyć od dochodu, składając PIT roczny.

 

Wsparcie programu Questy - Wyprawy Odkrywców:

Możesz wspierać Questy, przekazując 1,5% swojego podatku. We właściwych polach rozliczenia podatkowego wpisz numer KRS Fundacji FaniMani oraz - koniecznie! - kod celu szczegółowego (w przeciwnym razie pieniądze nie trafią do nas). Kody te to:

KRS na potrzeby 1,5%: 0000507234
Cel szczegółowy: 24357

Jeśli składasz PIT-28, pamiętaj, że i z tych dochodów można już przeznaczyć 1,5% podatku na wybraną organizację i cel. 

O innych sposobach wsparcia Questów przeczytasz tutaj.

 

Wsparcie przez zakupy on-line:

Możesz także wspierać nas całkowicie bezkosztowo, robiąc zakupy w sklepach internetowych. Wystarczy zainstalować przypominajkę FaniMani i wybrać Fundację Mapa Pasji jako wspieraną organizację. Dzięki temu, gdy zrobisz zakupy w jednym z ponad 1000 sklepów uczestniczących w programie, sklep przekaże średnio ok. 2,5% wydanej kwoty na naszą Fundację.

Szczegóły znajdziesz tu: https://fanimani.pl/mapapasji/

 

Dziękujemy, że nas wspierasz!

czwartek, 10 grudzień 2020 22:24

Regulamin płatności

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Z questowej skrzyni pełnej skarbów wydobyliśmy dla Was nową kategorię odznak questowych! 

środa, 23 wrzesień 2020 17:22

Juromania z Questami (19-20 IX 2020)

Zakończyła się Juromania, największe święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu! 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji on-line, podczas której opowiemy i podyskutujemy, jak: tworzyć gminne rady seniorów, diagnozować potrzeby seniorów, tworzyć polityki senioralne, wdrażać inicjatywy na rzecz seniorów, projektować dobre przestrzenie publiczne wspólnie z seniorami. Będzie także część artystyczna i warsztatowa. Konferencja jest podsumowaniem projektu Fundacji Mapa Pasji pt. "Przestrzeń dla seniorów 3.0".